Historia Katedry

Katedra Ekonomii Politycznej w SGGW została powołana w 1949 r. Jej pierwszym kierownikiem był prof. Zenon Tomaszewski. W 1954 r. kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Józef Okuniewski. Od 1968 r. funkcję kierownika Katedry pełnił doc. dr Władysław Cybura.

W 1970 r. Katedra została włączona do nowoutworzonego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej i przekształcona w Zakład Ekonomii Politycznej. Funkcję kierownika Zakładu pełnili: doc. dr Władysław Cybura do 1988 r. (do przejścia na emeryturę) i doc. dr hab. Maria Zajączkowska od 1.X.1988 r. do 31.XII.1991 r.

Po rozwiązaniu w grudniu 1991 r. Instytutu w miejsce Zakładu została powołana Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, którą od 1.I.1992 r. do 31.XII.2008 r. kierował prof. dr hab. Jan Hybel.

Od 1.I.2009 r. kierownikiem Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej jest dr hab. Alina Daniłowska.

Dnia 3 grudnia 2009 r. odbyła się zorganizowana przez Katedrę konferencja naukowa pt. „Makroekonomia a sektor rolno-żywnościowy”, pierwsza z cyklu konferencji o wiodącym temacie „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”.