KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową na temat:

GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA W DOBIE KRYZYSU

XII z cyklu konferencji

„Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2020 r. w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na XII międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich” pt. „Gospodarka żywnościowa w dobie kryzysu”. Konferencja ma być forum debaty środowiska naukowego z kraju i zagranicy na temat implikacji zjawisk i procesów kryzysowych dla gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwiązań instytucjonalnych skierowanych na ich przeciwdziałanie i łagodzenie.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 1. Mechanizmy powstawania i skutki kryzysów w ujęciu teoretycznym
 2. Doświadczenia kryzysowe gospodarki narodowej i międzynarodowej
 3. Polityki publiczne (makroekonomiczne, społeczne, handlowe, rolne itp.) wobec wstrząsów i wysokiej niepewności społeczno-gospodarczej
 4. Konsekwencje kryzysów (COVID-19, klimatycznego, żywnościowego i innych) dla podmiotów sektora rolno-żywnościowego
 5. Wpływ zdarzeń kryzysowych na rynki czynników wytwórczych (pracy, ziemi, kapitału)
 6. Rynek żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu kryzysu
 7. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w warunkach kryzysowych

 

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW – Przewodnicząca
 • Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
 • Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW
 • Dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • Dr hab. Marcin Ratajczak
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW
 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
 • Dr hab. Agnieszka Borowska
 • Prof. dr hab. Jan Hybel, prof. emerytowany SGGW
 • Dr hab. Maria Zajączkowska, prof. emerytowany SGGW
 • Dr inż. Mariusz Chądrzyński
 • Dr inż. Kinga Gruziel
 • Dr inż. Anna Kłoczko-Gajewska
 • Dr Dorota Kmieć
 • Dr inż. Jacek Maśniak
 • Dr inż. Aneta Mikuła
 • Dr inż. Małgorzata Raczkowska
 • Dr Monika Utzig
 • Dr Michał Wielechowski
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Przewodnicząca: Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
 • Sekretarze: Dr inż. Mariusz Chądrzyński, tel. (+48 22) 59 340 38
 • Dr inż. Małgorzata Raczkowska, tel. (+48 22) 59 340 34
 • Dr Michał Wielechowski, tel. (+48 22) 59 340 35,
 • e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl

 

Członkowie: Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW, dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW, dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW, dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, dr inż. Kinga Gruziel, dr Anna Kłoczko-Gajewska, dr inż. Aneta Mikuła, dr Monika Utzig, dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal, mgr inż. Anna Urbanek, mgr Łukasz Grzęda, mgr Bartosz Golnik, mgr Łukasz Janiszewski

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 • Wariant 1 – koszt uczestnictwa on-line w konferencji wraz z publikacją rozdziału w monografii – 800 zł
 • Wariant 2 – koszt uczestnictwa on-line w konferencji wraz z publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej – 300 zł
 • Wariant 3 – bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem, bez publikacji

 

Opłata konferencyjna:

Opłatę konferencyjną, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, prosimy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

W tytule przelewu należy wpisać:

507-20-910200-S00210-99 oraz imię i nazwisko uczestnika

 

ADRES ORGANIZATORA

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 5

tel. (+48 22) 593 40 38, 593 40 34, 593 40 35, fax (+48 22) 593 40 31

e-mail: kepg_konferencja@sggw.edu.pl

Formularz rejestracyjny: https://ls.wne.sggw.pl/index.php/675152?lang=pl