Good governance i społeczna odpowiedzialność a sektor rolno-żywnościowy

Warszawa, 2 grudnia 2010 r.

druga z cyklu konferencji o wiodącym temacie

Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich


Zaproszenie na konferencję

Wymogi redakcyjne
Karta zgłoszeń

English version

Call for Papers

Editor Requirements
Registration form

Nowe!
Program konferencji