formularz rejestracyjny on-line

ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ
KATEDRY EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

zaprasza na konferencję naukową

na temat:

ROLNICTWO I JEGO OTOCZENIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Konferencja jest realizowana w ramach projektu pt. „Kanały i mechanizmy transmisji pandemii do rolnictwa”. Konferencja jest finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/532598/2021/2022, kwota dofinansowania 4 300,00 zł, całkowita wartość projektu 290 950,00 zł.

Program

Konferencja odbędzie się 16 grudnia 2022 r. w formie hybrydowej: stacjonarnie i online.

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej „Rolnictwo i jego otoczenie w czasie pandemii COVID-19”. Konferencja będzie forum debaty środowiska naukowego i pozanaukowego z kraju i zagranicy na temat uwarunkowań i ekonomiczno-produkcyjnych skutków oddziaływania pandemii na rolnictwo, wrażliwości rolnictwa i jego otoczenia na pandemię oraz działań podejmowanych przez państwo w stosunku do rolnictwa w czasie kryzysu covidowego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 1. Skutki pandemii w przeszłości i pandemii COVID-19 dla rolnictwa w świetle literatury światowej.
 2. Identyfikacja skutków pandemii COVID-19 dla produkcji rolnej w Polsce i na świecie.
 3. Działania podejmowane przez państwo w stosunku do rolnictwa w Polsce i w innych krajach w czasie pandemii COVID-19.
 4. Wpływ pandemii COVID-19 na poziom dochodów, wydatków oraz sytuację materialną gospodarstw rolniczych w Polsce i w innych krajach.
 5. Mierzenie i ocena efektów pandemii dla rolnictwa i jego otoczenia.
 6. Zagrożenia dla wielkości i struktury produkcji rolnej powodowane przez pandemię.
 7. Otoczenie rolnictwa w czasie pandemii COVID-19.

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW – Przewodniczący
 • Prof. Vytautas Juščius, Klaipeda University, Litwa
 • Prof. Inguna Leibus Latvia University of Life Sciences and Technologies, Łotwa
 • Prof. Saule Saparbayeva, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazachstan
 • Prof. Luboš Smutka, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
 • Prof. Bazhan Turebekova, Al Farabi Kazakh National University, Kazachstan
 • Dr Gintare Edintaite, Kaunas University of Technology, Litwa
 • Dr Jelena  Ješić, Educons University, Serbia
 • Dr Pavel Kotyza, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
 • Dr Simonida Vukadinovic, Educons University, Serbia
 • Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW
 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
 • Dr hab. Agnieszka Borowska, SGGW
 • Dr Mariusz Chądrzyński, SGGW
 • Dr inż. Kinga Gruziel, SGGW
 • Dr Anna Kłoczko-Gajewska, SGGW
 • Dr Dorota Kmieć, SGGW
 • Dr inż. Jacek Maśniak, SGGW
 • Dr inż. Aneta Mikuła, SGGW
 • Dr Małgorzata Raczkowska, SGGW
 • Dr Monika Utzig, SGGW
 • Dr Arkadiusz Weremczuk, SGGW
 • Dr Michał Wielechowski, SGGW
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal, SGGW

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:

 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW (+48 22) 59 340 39

Sekretarze:

 • Dr inż. Aneta Mikuła, tel. (+48 22) 59 340 37
 • Dr inż. Jacek Maśniak, tel. (+48 22) 59 340 33

e-mail:

 • alina_danilowska@sggw.edu.pl
 • aneta_mikula@sggw.edu.pl
 • jacek_masniak@sggw.edu.pl

Członkowie:

dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW; dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW; dr Kinga Gruziel; dr Anna Kłoczko-Gajewska; dr Michał Wielechowski; mgr inż. Anna Urbanek; mgr Maria Pluta;

 

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • 16.12.2022. Dzień obrad

 

PUBLIKACJE

Prace z konferencji mogą być opublikowane w następujących czasopismach:

– Problemy Rolnictwa Światowego  (http://prs.wne.sggw.pl/)

– Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia  (https://aspe.sggw.edu.pl/)

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 16 grudnia 2022 r. w godzinach 9:45-14:00.

 • Uczestnictwo osobiste: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Budynek 7, sala 116.
 • Uczestnictwo zdalne: MS Teams.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNE

ADRES KATEDRY

ul. Nowoursynowska 166, budynek 5, pokój 22

02-787 Warszawa

Tel. (+48 22)  593 40 30

Fax (+48 22)  593 40 31

keipg@sggw.edu.pl