KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

ZAPROSZENIE

na konferencję naukową

na temat

Interwencjonizm w rolnictwie z perspektywy szkół ekonomicznych

XIII z cyklu konferencji

„Przemiany w gospodarce żywnościowej  w krajach europejskich”

 

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI

2 grudnia 2021 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na XIII międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich” pt. „Interwencjonizm w rolnictwie z perspektywy szkół ekonomicznych”. Konferencja ma być forum wymiany poglądów środowiska naukowego z kraju i zagranicy na temat problemów interwencji państwa w rolnictwie rozważanych z perspektywy szkół ekonomicznych oraz skutków polityki gospodarczej dla agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 

 1. Interwencjonizm w teorii ekonomii
 2. Korzyści i koszty interwencjonizmu w rolnictwie
 3. Szkoły ekonomiczne wobec niedoskonałości rynku w rolnictwie
 4. Interwencjonizm w czasie kryzysu gospodarczego
 5. Narzędzia polityki wobec wsi i rolnictwa
 6. Ewaluacja Wspólnej Polityki Rolnej
 7. Polityka państwa wobec rynków czynników produkcji
 8. Handel międzynarodowy produktami rolno-żywnościowymi

 

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA 

 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz – przewodniczący
 • Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
 • Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW
 • Dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • Dr hab. Marcin Ratajczak
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW
 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
 • Dr hab. Agnieszka Borowska
 • Prof. dr hab. Jan Hybel, prof. emerytowany SGGW
 • Dr inż. Mariusz Chądrzyński
 • Dr inż. Kinga Gruziel
 • Dr inż. Anna Kłoczko-Gajewska
 • Dr Dorota Kmieć
 • Dr inż. Jacek Maśniak
 • Dr inż. Aneta Mikuła
 • Dr inż. Małgorzata Raczkowska
 • Dr Monika Utzig
 • Dr Arkadiusz Weremczuk
 • Dr Michał Wielechowski
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz  (+48 22) 59 340 33

Sekretarze:

 • Dr inż. Mariusz Chądrzyński  (+48 22) 59 340 38
 • Dr inż. Kinga Gruziel (+48 22) 59 340 32
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal (+48 22) 59 340 34
(+48 22) 59 340 30

e-mail: kepg_konferencja@sggw.edu.pl

 

Członkowie:

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW, dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW, dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW, dr hab. inż. Agnieszka Borowska, dr Anna Kłoczko-Gajewska, dr Dorota Kmieć, dr inż. Jacek Maśniak, dr inż. Aneta Mikuła, dr inż. Małgorzata Raczkowska, dr Monika Utzig, dr Arkadiusz Weremczuk, dr Michał Wielechowski, mgr inż. Anna Urbanek, mgr Łukasz Grzęda, mgr Bartosz Golnik, mgr Łukasz Janiszewski

 

KALENDARIUM KONFERENCJI

 

OPŁATY

 • Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji on-line z referatem i publikacją w Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia – 1230 zł
 • Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji on-line z referatem i publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej – 300 zł
 • Wariant 3– bezpłatne uczestnictwo w konferencji on-line z referatem, bez publikacji lub z publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego.
 • Wariant 4 – bezpłatne  uczestnictwo w konferencji on-line bez referatu i bez publikacji

 

Opłaty należy wnosić na konto.

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa  Wiejskiego  w Warszawie

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

z dopiskiem:  507 – 20 – 910200 – T00199 – 99  IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

Warunkiem publikacji jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji.

 

ADRES KATEDRY

ul. Nowoursynowska 166, budynek 5

02-787 Warszawa

Tel. (+48 22)  593 40 30

Fax (+48 22)  593 40 31

keipg@sggw.edu.pl

Program konferencji