Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, blok 5
02-787 Warszawa
tel.: +48 22 59 340 30
tel/fax.: +48 22 59 340 31
e-mail: kepg@sggw.pl
NIP: 525-000-74-25