KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

zaprasza na konferencję naukową

na temat:

KONIUNKTURA W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM

XV z cyklu konferencji „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w formie online (MS Teams)

http://keipg.ieif.sggw.pl

Program konferencji

 

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XV konferencji naukowej z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich” nt. „Koniunktura w sektorze rolno-żywnościowym”. Konferencja będzie forum debaty środowiska naukowego z kraju i zagranicy na temat wielowymiarowych aspektów koniunktury gospodarczej w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-żywnościowego

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 1. Teoria koniunktury gospodarczej
 2. Cykl koniunkturalny w gospodarce narodowej i w rolnictwie
 3. Ceny w sektorze rolno-żywnościowym
 4. Produkcja i zatrudnienie w sektorze rolno-żywnościowym
 5. Innowacje i inwestycje w sektorze rolno-żywnościowym
 6. Gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze rolno-żywnościowym
 7. Polityka rolna wobec cykli koniunkturalnych w rolnictwie

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW – Przewodnicząca
 • Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
 • Prof. dr hab. Jan Hybel, prof. emerytowany SGGW
 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW
 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW
 • Dr hab. Agnieszka Borowska
 • Prof. dr Vytautas Juščius, Klaipeda University, Litwa
 • Prof. Evert Van der Sluis, South Dakota State University, USA
 • Dr Bazhan Turebekova, Senior Lecturer, al Farabi Kazakh National University,
 • Dr Saule Saparbayeva, prof. L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan
 • Dr Aniko Khademi-Vidra, prof MATE, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
 • Dr Izabella Maria Bakos Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
 • Simonida Vukadinović, PhD, Faculty of Business Economy, Educons University
 • Jelena Ješić, PhD, Faculty of Business Economy, Educons University, Serbia
 • Dr Pavel Kotyza, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
 • Dr inż. Mariusz Chądrzyński
 • Dr inż. Kinga Gruziel
 • Dr Anna Kłoczko-Gajewska
 • Dr Dorota Kmieć
 • Dr inż. Jacek Maśniak
 • Dr inż. Aneta Mikuła
 • Dr inż. Małgorzata Raczkowska
 • Dr Monika Utzig
 • Dr Arkadiusz Weremczuk
 • Dr Michał Wielechowski
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:

 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW (+48 22) 59 340 39

Sekretarze:

 • Dr Mariusz Chądrzyński tel. (+48 22) 5934038
 • Dr Arkadiusz Weremczuk, tel. (+48 22) 59 340 35

e-mail: alina_danilowska@sggw.edu.pl

mariusz_chadrzynski@sggw.edu.pl

arkadiusz_weremczuk@sggw.edu.pl

Członkowie:

Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW, dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW;
dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW; dr hab. inż. Agnieszka Borowska; dr Kinga Gruziel; dr Anna Kłoczko-Gajewska; dr Dorota Kmieć; dr inż. Jacek Maśniak; dr inż. Aneta Mikuła; dr inż. Małgorzata Raczkowska; dr Monika Utzig; Dr Michał Wielechowski, Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal mgr inż. Anna Urbanek; mgr Shahram Ismael

 

 

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • 7.12.2023. Dzień obrad

PUBLIKACJE

Rekomenduje się następujące czasopisma do publikacji artykułów opartych na wynikach badań zaprezentowanych na konferencji:

– Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (https://aspe.sggw.edu.pl/)

– Problemy Rolnictwa Światowego (http://prs.wne.sggw.edu.pl/)

Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w procesie publikacyjnym. Autorzy są proszeni o kierowanie artykułów bezpośrednio do Redakcji czasopism. Artykuły będą procedowane zgodnie z zasadami czasopism opisanymi na podanych stronach.

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w godzinach 10:00-14:00.

Uczestnictwo zdalne: MS Teams.

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

 

ADRES KATEDRY EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

ul. Nowoursynowska 166, budynek 5, pokój 22

02-787 Warszawa

Tel. (+48 22)  593 40 30

Fax (+48 22)  593 40 31

keipg@sggw.edu.pl