KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

zaprasza na konferencję naukową

na temat:

KONFLIKTY ZBROJNE A GOSPODARKA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWA

XIV z cyklu konferencji

„Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2022 r. online na platformie Microsoft Teams

 

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XIV konferencji naukowej z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich” pt. „Konflikty zbrojne a gospodarka rolno-żywnościowa”. Konferencja będzie forum debaty środowiska naukowego i pozanaukowego z kraju i zagranicy na temat wielowymiarowych aspektów inwazji militarnej Rosji na Ukrainę rozpoczętej 24 lutego 2022 roku oraz innych współczesnych konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich konsekwencji dla sektora rolno-żywnościowego oraz obszarów wiejskich.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 1. Wojny i obronność w historii myśli ekonomicznej
 2. Wpływ wojny na lokalne i globalne rynki produktów i czynników produkcji
 3. Kryzysy energetyczne i żywnościowe wywołane konfliktami zbrojnymi
 4. Migracje zewnętrzne i wewnętrzne podczas konfliktów zbrojnych oraz ich skutki społeczno-gospodarcze
 5. Wojna a zakłócenia łańcucha rolno-spożywczego
 6. Zagrożenia stabilności oraz odporności finansowej podmiotów i sektorów gospodarki wywołane konfliktami militarnymi
 7. Konsekwencje konfliktów zbrojnych dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców
 8. Polityki (ekonomiczne, społeczne i inne) w reakcji na wojnę i jej następstwa

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW – Przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
 • Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
 • Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW
 • Dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • Dr hab. Marcin Ratajczak
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 • Prof. dr hab. Jan Hybel, prof. emerytowany SGGW
 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW
 • Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW
 • Dr Saule Saparbayeva, prof. L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan
 • Dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW
 • Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 • Dr hab. Agnieszka Borowska
 • Dr inż. Mariusz Chądrzyński
 • Dr inż. Kinga Gruziel
 • Dr Anna Kłoczko-Gajewska
 • Dr Dorota Kmieć
 • Dr inż. Jacek Maśniak
 • Dr inż. Aneta Mikuła
 • Dr inż. Małgorzata Raczkowska
 • Dr Monika Utzig
 • Dr Arkadiusz Weremczuk
 • Dr Michał Wielechowski
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:

 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW (+48 22) 59 340 36

Sekretarze:

 • Dr inż. Mariusz Chądrzyński, tel. (+48 22) 59 340 38
 • Dr Michał Wielechowski, tel. (+48 22) 59 340 35
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal, tel. (+48 22) 59 340 34

e-mail: kepg_konferencja@sggw.edu.pl

Członkowie:

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW; dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW; dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW; dr hab. inż. Agnieszka Borowska; dr Kinga Gruziel; dr Anna Kłoczko-Gajewska; dr Dorota Kmieć; dr inż. Jacek Maśniak; dr inż. Aneta Mikuła; dr inż. Małgorzata Raczkowska; dr Monika Utzig, dr Arkadiusz Weremczuk; mgr inż. Anna Urbanek; mgr Łukasz Grzęda; mgr Bartosz Golnik; mgr Łukasz Janiszewski

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • 22.11.2022. Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. Rejestracja poprzez formularz na stronie: Formularz rejestracyjny
 • 01.12.2022. Dzień obrad

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Program konferencji

ADRES KATEDRY

ul. Nowoursynowska 166, budynek 5

02-787 Warszawa

Tel. (+48 22)  593 40 30

Fax (+48 22)  593 40 31

keipg@sggw.edu.pl