International Scientific Conference „ECONOMIC POLICY AND AGRI-FOOD SECTOR”


Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową

Ubezpieczenia wobec Strategii dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu – Europa 2020

pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego

26 październik 2011 roku w Pałacyku Rektorskim SGGW
02-787 WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 166

[zaproszenie]

[plakat]


Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową

Polityka Gospodarcza a Sektor Rolno-Żywnościowy

Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

trzecia z cyklu konferencji o wiodącym temacie

Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich

Program konferencji – pobierz pdf

Zaproszenie na konferencję
Wymogi redakcyjne
Karta zgłoszeń

English version
Call for Papers
Editor Requirements
Registration form