formularz rejestracyjny on-line

ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ

KATEDRY EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

zaprasza na konferencję naukową

na temat:

„TRANSMISJA I SKUTKI PANDEMII COVID-19 W SEKTORZE ROLNYM

Konferencja jest realizowana w ramach projektu pt. „Kanały i mechanizmy transmisji pandemii do rolnictwa”. Konferencja jest finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/532598/2021/2022, kwota dofinansowania 290 950,00 zł, całkowita wartość projektu 290 950,00 zł.

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2023 r. w formie hybrydowej: stacjonarnie i online

Szanowni Państwo,

Zakład Polityki Gospodarczej Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji naukowej „Transmisja i skutki pandemii COVID-19 w sektorze rolnym”. Konferencja będzie forum debaty środowiska naukowego i pozanaukowego z kraju i zagranicy na temat czynników, kanałów i mechanizmów oddziaływania pandemii na rolnictwo, znaczenia kanałów popytowych i podażowych w oddziaływaniu pandemii COVID-19 na sektor rolny oraz ekonomiczno-społecznych skutków w rolnictwie i obszarach wiejskich wywołanych kryzysem pandemicznym.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 1. Kanały i mechanizmy transmisji pandemii w literaturze krajowej i światowej.
 2. Czynniki i mechanizmy wpływu pandemii na rolnictwo w Polsce.
 3. Znaczenie kanałów popytowych w transmisji pandemii COVID-19 do sektora rolnego.
 4. Oddziaływanie pandemii na rolnictwo kanałami podażowymi.
 5. Powiązania rolnictwa z gospodarką światową jako kanał transmisji.
 6. Ekonomiczne i społeczne skutki pandemii COVID-19 dla rolnictwa i obszarów wiejskich.
 7. Zagrożenia dla rolnictwa w Polsce wywołane pandemią COVID-19.

 

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW – Przewodniczący
 • Prof. dr Vytautas Juščius, Klaipeda University, Litwa
 • Prof. dr Inguna Leibus Latvia University of Life Sciences and Technologies, Łotwa
 • Prof. Saule Saparbayeva, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazachstan
 • Prof. Bazhan Turebekova Al Farabi Kazakh National University, Kazachstan
 • Prof. Agata Wierzbowska, Kobe University, Japonia
 • Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW
 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
 • Dr hab. Agnieszka Borowska, SGGW
 • Dr Mariusz Chądrzyński, SGGW
 • Dr inż. Kinga Gruziel, SGGW
 • Dr Anna Kłoczko-Gajewska, SGGW
 • Dr Dorota Kmieć, SGGW
 • Dr inż. Jacek Maśniak, SGGW
 • Dr inż. Aneta Mikuła, SGGW
 • Dr Małgorzata Raczkowska, SGGW
 • Dr Monika Utzig, SGGW
 • Dr Arkadiusz Weremczuk, SGGW
 • Dr Michał Wielechowski, SGGW
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal, SGGW

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW (+48 22) 59 342 49

Sekretarze:

 • Dr Kinga Gruziel, tel. (+48 22) 59 340 32
 • Dr Anna Kłoczko-Gajewska, tel. (+48 22) 59 340 29

e-mail: sylwester_kozak@sggw.edu.pl

kinga_gruziel@sggw.edu.pl

anna_kloczko_gajewska@sggw.edu.pl

Członkowie:

dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW; dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW;

dr Jacek Maśniak; dr Aneta Mikuła; dr Michał Wielechowski mgr inż. Anna Urbanek;

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • 8.12.2023. Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. Rejestracja poprzez formularz na stronie: Formularz rejestracyjny
 • 15.12.2023. Dzień obrad

 

PUBLIKACJE

Prace prezentowane na konferencji mogą być opublikowane w następujących czasopismach (zgłoszenia indywidualne po zapoznaniu się z warunkami publikacji artykułów):

– Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (https://aspe.sggw.edu.pl/) 

– Problemy Rolnictwa Światowego (http://prs.wne.sggw.pl/)

 

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2023 r. w godzinach 9:45-14:00.

Uczestnictwo osobiste: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Budynek 7, sala 116.

Uczestnictwo zdalne: MS Teams.

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

 

ADRES ZAKŁADU POLITYKI GOSPODARCZEJ

ul. Nowoursynowska 166, budynek 5, pokój 22

02-787 Warszawa

Tel. (+48 22)  593 40 30

Fax (+48 22)  593 40 31

keipg@sggw.edu.pl